Kontakt

Polska Telewizja Szerokopasmowa sp. z o.o.
ul. Nabycińska 19
53-677 Wrocław
tel. +48 71 71 27 444

Sekretariat: info@ptsz.pl
Sprzedaż: sprzedaz@ptsz.pl
Strona: www.ptsz.pl

Zarząd

Tymoteusz Biłyk

Prezes Zarządu
tel. + 48 601 771 319

Paweł Paluchowski

Wiceprezes zarządu
tel. +48 601 771 379

Danuta Kiernicka-Biłyk

Członek Zarządu
tel. +48 607 717 272