Kontakt

Polska Telewizja Szerokopasmowa Sp. z o.o.
ul. Nabycińska 19, 53-677 Wrocław
NIP: 8971796371

tel. +48 71 712 75 35

Sekretariat: info@ptsz.pl
Sprzedaż: sprzedaz@ptsz.pl

Zarząd

Tymoteusz Biłyk

Prezes Zarządu
tel. + 48 601 771 319

Paweł Paluchowski

Wiceprezes zarządu
tel. +48 601 771 379

Danuta Kiernicka-Biłyk

Członek Zarządu
tel. +48 607 717 272